Columna Durruti

Коалиција:
Inglourious Basterds

Премијум


ТрофејиНедавне игре

  Columna Durruti's game +9
  Grammar e Mare's game +129
  Arvond 10v10 +294
  rebake +73
  Columna Durruti's game +299

СП и надоградње


Total SP
СП до ранка
50

Available SP
0
Купљене надоградње
41

Основна статистика

Ело рејтинг: 1000
Репутација: 331
Општа позиција: 441
Форум поруке: 6867
Игре: 1422 (добијене 480)

Inglourious Basterds

Чланови:
ЦВ играно:
Ело: 0
Ело ове сезоне: 0
Ело прошле сезоне: 0
Стратешки поени
428775

Ело рејтинг
1000

Репутација
331

Општа позиција
441
Позиција: Mod
Датум регистрације: 20 Mar 2012
Последњи пут виђен онлајн: 1Д пре
Форум поруке: 6867 (Сагласни: +4069)
Игре: 1422 (добијене 480)
Место: Brazil
Омиљена стратегија: Blitzkrieg, Great Combinator, Naval Commander
Учитавање...
Учитавање...
Учитавање...
Учитавање...
Учитавање...
Учитавање...
Учитавање...
atWar тим

Amok - Програмирање
Ivan - дизајн, вебсајт
Clovis - Програмирање
Dave - Dave'loper of the game
Brianwl - community relations and waffel advocate

Напиши нам нешто ››
Придружи нам се на